Prysma
Grip op zorgtrajecten

Prysma nieuws

PhoQus Health heeft met KPN Health een samenwerkingsovereenkomst getekend die hun beider proposities naadloos integreert; Prysma en KPN Health Exchange. Hiermee is voor individuele zorgorganisaties en samenwerkingsverbanden van zorginstellingen een modulaire totaaloplossing beschikbaar voor multidisciplinaire zorg.

Steeds meer zorgorganisaties willen met elkaar samenwerken om integraal zorg te geven aan patiënten of cliënten. Digitale ondersteuning is hierbij randvoorwaardelijk. Maar vaak ontbreekt het aan goede oplossingen die in staat zijn om én patiënt informatie te ontsluiten én bij elkaar te brengen én deze patiëntinformatie in een gebruiksvriendelijke oplossing voor de zorgprofessionals aan te bieden. Op zo’n manier dat het hele zorgproces volledig ondersteunt en volgt.

Prysma ondersteunt voor zowel de betrokken zorgverlener als patiënt/cliënt het domein overstijgend zorgproces en communicatie. De KPN Health Exchange zorgt voor de data interoperabiliteit en ontsluiting van bronsystemen. 

Prysma ondersteunt voor zowel de betrokken zorgverlener als patiënt/cliënt het domein overstijgend zorgproces en communicatie, de KPN Health Exchange zorgt voor de data interoperabiliteit en ontsluiting van bronsystemen waardoor de Prysma applicatie inzicht biedt in het zorgpad aan zowel zorgverlener als patiënt. De functies in Prysma voorzien in de behoefte van betrokken partijen, die in een gedigitaliseerde procesketen, geautomatiseerd de juiste data op de juiste plaats willen inzien.  Door dit met herbruikbare koppelingen te doen kan bij implementaties iedere zorgaanbieder laagdrempelig en snel participeren en wordt de impact verkleind op de eigen ICT omgeving van de deelnemende zorgaanbieders.

De oplossingen van KPN Health en PhoQus Health kunnen goed ingezet worden als platform om regionale samenwerking te digitaliseren, die aansluit bij de landelijke programma’s zoals Juiste Zorg Op de Juiste Plek, Zorg Dichtbij en Zorg op Maat.  Beide oplossingen zijn modulair van opbouw en interoperabel. Het platform voor ontsluiting en samenbrengen van patiëntinformatie regelt ook zaken als identificatie en toestemming, volgens de landelijke standaarden. Prysma maakt dat zorginstellingen flexibel zijn en steeds nieuwe zorgpaden kunnen toevoegen. Hierbij maakt het geen verschil of het nu gaat om chronische ziekte, multidisciplinair revalidatie of het monitoren van gezondheid en preventie. De functies van Prysma ondersteunen zorgpaden zowel geprotocolleerd als niet geprotocolleerd, een Zorg op Maat visie.

Registratie in de werkomgeving van de zorgverlener blijft plaatsvinden in de bestaande bronsystemen (zoals EPD, ECD, AIS, LIS, HIS, etc.), daar verandert dus niets. Prysma en de KPN Health Exchange geven zicht op data, proces en communicatie rond het zorgpad over de domeinen heen. KPN Health en PhoQus Health beogen hiermee zorgaanbieders en zorgverleners te ondersteunen in de uitdagingen van het Integraal Zorgakkoord.

 

We gaan samen sneller vooruit!

Over Prysma

Prysma ondersteunt samenwerken en communiceren rondom multidisciplinaire zorgvragen en nazorgtrajecten. Beschikbaar gestelde medische informatie uit de bron-EPD’s van betrokken zorgverleners wordt inzichtelijk gemaakt en het plannen en monitoren van zorgactiviteiten wordt ondersteund met voorgedefinieerde zorgplannen en protocollen. Ook informatie uit externe bronnen van landelijke organisaties en gegevens van medische apparatuur en personal health applicaties van de patiënt kunnen toegevoegd worden. Hierdoor ontstaat een volledig en eenvoudig toegankelijk totaalbeeld rondom het multidisciplinaire zorgpad van de patiënt. Samenwerken bij zowel intramurale als extramurale zorg wordt zo optimaal gefaciliteerd.

Whitepaper
Lees onze whitepaper
Het is niet duidelijk wat het is

Samenwerking in de zorg​

“Zorg is in Nederland goed georganiseerd”, zorg is beschikbaar, dichtbij en de kennis en kunde staat op een hoog niveau. De organisatie van het “zorgproces” is een ander verhaal wanneer je te maken krijgt met multidisciplinaire zorg. Dan kan je als zorgbehoevende in een landschap van verzuiling terecht komen. Als zorgbehoevende ben je dan vaak de enige schakel tussen de verschillende aanbieders van zorg.

De overheid probeert al jaren met digitalisering en uitwisseling van de “verzuilde” informatie een brug te slaan. Kenmerken zijn hierin het grootschalige data kopiëren maar een gebrek aan procesondersteuning.

Ook de organisatieslag van het geografisch samenbrengen van disciplines in zorgcentra leidt veelal wel tot “bij elkaar” maar nog niet tot “met elkaar”.

Onze missie

Prysma richt zich op het zorgproces van multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerking, over de grenzen van organisaties, instituten en disciplines heen.

Door ontsluiting van relevante informatie uit bronsystemen, multidisciplinaire zorgplanning, beveiligde in-context communicatie en een to-the-point gebruikerservaring wordt een integraal zorgproces ondersteund. De zorgbehoevende heeft inzicht, is betrokken en ervaart een grote mate van samenwerking tussen de disciplines.

Duidelijk dat het een olifant is

Functionaliteiten

Op het Prysma zorgplatform komen zorgaanbieders, zorgverleners en patiënten in een veilige omgeving samen rondom een zorgvraag. Betrokkenen werken hier samen aan de zorgvraag en behandeling met inzicht in dossierinformatie, activiteiten en communicatie over de domeinen heen. Prysma sluit aan op de huidige landelijke initiatieven en ontwikkelingen in de zorg waaronder LSP, Mitz en ZORG-AB en is compliant met wet- en regelgeving op het gebied van zorginformatie uitwisseling en de ISO 27001 en NEN7510 normeringen. Prysma zorgt voor een veilige samenwerkingsomgeving.

Lees onze brochure

Brondata

Het Prysma zorgplatform maakt “real time” gebruik van informatie uit bronsystemen (EPD/ECD) van betrokkenen. Data wordt niet gekopieerd vanuit het bronsysteem maar beschikbaar gesteld tijdens het gebruik door de zorgverlener of patiënt. Registratie blijft plaatsvinden in het vertrouwde EPD/ECD van de zorgverlener. Alleen binnen de processen van Prysma gegenereerde informatie wordt opgeslagen (proces- en communicatiedata). Er is geen sprake van dubbele invoer of opslag van gegevens. Prysma is altijd accuraat en up to date.

Communicatie

Het Prysma zorgplatform ondersteunt diverse methoden van communicatie tussen betrokkenen. Communicatie binnen Prysma heeft betrekking op een actie, behandeling, dossierinformatie of MDO-verslag. Wanneer er aanleiding is tot bijvoorbeeld het stellen van vragen biedt Prysma een snelle, eenvoudig asynchrone mogelijkheid tot communicatie. De context van de vraag wordt automatisch aan het bericht toegevoegd waardoor een directe to the point interactie start tussen betrokkenen. Compleet, efficiënt en minder foutgevoelig. Prysma maakt communicatie to the point en efficiënt.

Overzicht

Beschikbare dossierinformatie wordt op intuïtieve en gebruiksvriendelijke wijze gepresenteerd in Prysma. Activiteiten van betrokken zorgverleners worden op een tijdslijn inzichtelijk gepresenteerd met relevante detailinformatie en status. Hierdoor heb je als zorgverlener en patiënt niet alleen inzicht in het eigen EPD/ECD/patiëntportaal maar ook in de activiteiten van betrokken zorgverleners. Een totaaloverzicht waardoor de zorgverlener in staat wordt gesteld om de beste zorg te kunnen verlenen voor de patiënt. Prysma maakt Juiste Zorg op de Juiste Plek op het Juiste Moment mogelijk.

Zorgpad

Prysma ondersteunt het starten, uitvoeren en monitoren van een (na)zorgpad over de domeinen heen waarbij betrokkenen inzicht hebben op het verloop, de resultaten en afhankelijkheden van de behandeling. Vastlegging van vindt nog altijd plaats in de bronsystemen. Het zorgpad laat zich personaliseren om tot passende en kwalitatieve zorg te komen met een hoog rendement voor de patiënt.

Samenwerken

Samenwerken doe je met elkaar en is niet elkaar alleen informatie toesturen maar is op basis van volledige informatie samen de beste resultaten behalen. Prysma ondersteunt over alle domeinen van de zorg heen en uiteraard is de patiënt betrokken. De patiënt participeert en zorgverleners kunnen acties aan de patiënt toekennen, zoals bijvoorbeeld het invullen van een vragenlijst, het uitvoeren van een oefening of andere actie. Daarnaast biedt Prysma de mogelijkheid om een MDO in te plannen waarin informatie over de betreffende zorgvraag voor iedere zorgverlener eenduidig is. Hierdoor is de tijd binnen een MDO beschikbaar voor het uitzetten van acties en voor besluitvorming in plaats van informatie-uitwisseling wat nu vaak het geval is. Een één-op-één gesprek met de patiënt of collega is uiteraard ook mogelijk. Prysma verbetert de multidisciplinaire samenwerking.

Hybride

Prysma gebruikt en presenteert data vanuit bronsystemen rechtstreeks of indirect via een data exchange. Naast landelijke zorg uitwisseling standaarden kunnen ook diverse formaten van informatie worden ontsloten waaronder pdf en jpeg. Indien een bronsysteem niet kan worden ontsloten biedt Prysma diverse alternatieven zoals een upload mogelijkheid of creëert Prysma webformulieren welke handmatig kunnen worden ingevuld. Deze hybride mogelijkheden geven de mogelijkheid om in een samenwerking van zorgaanbieders met een niet gelijke digitalisering snel en laagdrempelig te starten. Prysma schaalt mee met de zorgaanbieder.

Prysma is (door)ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen in pilotprojecten op het gebied van CVA-, oncologische- en Covid-19 revalidatie. Betrokken zorgorganisaties, zorgverleners, specialisten en deskundigen hebben binnen deze pilots mede vormgegeven aan de functionaliteiten en gebruikerservaring van Prysma.

Prysma’s bijdrage aan de doelstellingen van extramurale projecten heeft een versnelling gebracht in denkwijze, ontwikkeling en oplossing.

Lilian Bijer
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Prysma’s bijdrage aan de doelstellingen van extramurale projecten heeft een versnelling gebracht in denkwijze, ontwikkeling en oplossing.

Onze samenwerkingspartners

Onze partners

Contact

Indien je meer informatie wilt ontvangen over Prysma en de toepassing en voordelen voor jouw organisatie, neem dan contact met ons op.

0800 – 56 97 433

Bezoekadres

De Ooyen 5b

4191 PB Geldermalsen

Nederland