Over Prysma

Grip op zorgtrajecten

Prysma stelt zorgverleners in staat medische informatie veilig met elkaar te delen. Door inzage in elkaars Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s) biedt Prysma inzicht in het hele zorgpad van de patiënt. Medische gegevens kunnen real time vanaf de bron worden ingezien zonder dubbele registratie.

Multidisciplinair zorgpad

In een (na)zorgtraject zijn bijna zonder uitzondering meerdere disciplines nodig. Daardoor is een multidisciplinaire, 360 graden beeld van de patiënt en de zorgvraag voor alle betrokken zorgverleners essentieel. De gegevens zijn er! Echter in meerdere losse EPD’s. Met Prysma krijgen zorgverleners op een gebruiksvriendelijke wijze alle relevante beschikbare data gepresenteerd.

 

Prysma vergemakkelijkt samenwerken en communiceren rondom multidisciplinaire zorgvragen en nazorgtrajecten. Beschikbaar gestelde medische informatie uit de bron-EPD’s van betrokken zorgverleners wordt inzichtelijk gemaakt en het plannen en monitoren van zorgactiviteiten wordt ondersteund met voorgedefinieerde zorgplannen en protocollen. Ook informatie uit externe bronnen van landelijke organisaties en gegevens van medische apparatuur en personal health applicaties van de patiënt kunnen toegevoegd worden. Hierdoor ontstaat een volledig en eenvoudig toegankelijk totaalbeeld rondom het multidisciplinaire zorgpad van de patiënt. Samenwerken bij zowel intramurale als extramurale zorg wordt zo optimaal gefaciliteerd.

Efficiënte procesondersteuning

Zorgverleners worden geconfronteerd met zorg van toenemende complexiteit. Dat vraagt
om afstemming op de specifieke leefomgeving en behoeften van patiënten. De huidige infrastructuur voor samenwerking is beperkt en er is vaak weinig tijd voor multidisciplinair overleg en het uitwisselen van gegevens. Met Prysma krijgen aangesloten zorgverleners uit zowel de eerste als de tweede lijn, na toestemming van de patiënt, inzicht in het volledige multidisciplinaire zorgpad.

 

Prysma maakt het voor de casemanager mogelijk behandelplannen op te starten. Ook maakt Prysma planning en monitoring van een behandeltraject overzichtelijk in een tijdlijn. Op verzoek van de zorgverlener wordt informatie uit de beschikbare bronnen opgehaald en helder gepresenteerd. Zonder dat hierbij overigens sprake is van het kopiëren naar weer een nieuw EPD. Prysma functioneert veel meer als een overzicht dat toegang geeft tot de beschikbare patiëntinformatie, aangevuld met multidisciplinaire procesondersteuning en communicatiemogelijkheden. Hierdoor is een betere sturing en begeleiding over het hele zorgpad heen mogelijk.

Informatieversnelling

Data ter ondersteuning van multidisciplinair samenwerken is vaak niet beschikbaar. Dit vertraagt het proces en frustreert de zorgverlening. Prysma haalt uit de gekoppelde EPD’s, ECD’s en andere externe bronnen de beschikbare data op en toont deze binnen de aangemaakte behandelplannen. Het gaat hierbij om real time integratie waarbij de beschikbare medische informatie wordt opgehaald tijdens het raadplegen. De kern van Prysma is de ondersteuning van het multidisciplinaire proces binnen het behandelplan. Multidisciplinaire informatie en communicatie worden binnen Prysma vastgelegd, de data uit achterliggende informatie- systemen worden telkens weer real time opgehaald, waardoor er geen risico op verouderde (ongecorrigeerde) broninformatie meer is. Hierdoor wordt de tekortkoming van de huidige “kopieer infrastructuur in de zorg” geëlimineerd. 

 

Door deze flexibele inrichting wordt informatie sneller en overzichtelijker toegankelijk voor alle zorgverleners. Tegelijkertijd blijft de integriteit van privacy- gevoelige medische data gewaarborgd. Uiteraard zorgt Prysma voor een stabiele en beveiligde omgeving; het is in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) ontwikkeld en compliant met de wet- en regelgeving op het gebied van zorginformatie uitwisseling.

Kwaliteit van de zorg

Samenwerking en communicatie door de betrokken zorgverleners is een belangrijke randvoorwaarde voor het bieden van persoonsgerichte zorg en optimaal functioneren in het dagelijkse leven voor de patiënt. Technologie wordt ingezet om de zorg te ondersteunen en daardoor de kwaliteit van leven te verbeteren. Real time, integraal, overzichtelijk, intuïtief en efficiënt. Dat zijn allemaal kernwoorden uit wensen van zorgverleners die uit verschillende pilotprojecten naar voren kwamen. Deze uitgangspunten vormen de bouwstenen van Prysma.


Behandelplannen worden inzichtelijker, data beter toegankelijk en de kwaliteit van multidisciplinaire samenwerking beter. Ook de patiënt en/of mantelzorger kan toegang krijgen tot het behandelplan en informatie aanleveren in het zorgplatform.


Prysma ondersteunt zorgplannen waarmee planning, uitvoering en monitoring van zorgactiviteiten snel en eenvoudig kunnen plaatsvinden. Daarnaast kan op een efficiënte en up-to-date wijze het zorgproces goed gemonitord worden. Zo houden casemanagers een vinger aan de pols ‘every step of the way’! En uiteindelijk wordt zo ook de kwaliteit van de geboden zorg verbeterd.