Prysma
Grip op zorgtrajecten

Prysma stelt zorgverleners in staat medische informatie veilig met elkaar te delen. Door inzage in elkaars Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s) biedt Prysma inzicht in het hele zorgpad van de patiënt. Medische gegevens kunnen real-time vanaf de bron worden ingezien zonder dubbele registratie.

Login

Pilot omgevingen
Demo omgevingen

Over Prysma

Prysma ondersteunt samenwerken en communiceren rondom multidisciplinaire zorgvragen en nazorgtrajecten. Beschikbaar gestelde medische informatie uit de bron-EPD’s van betrokken zorgverleners wordt inzichtelijk gemaakt en het plannen en monitoren van zorgactiviteiten wordt ondersteund met voorgedefinieerde zorgplannen en protocollen. Ook informatie uit externe bronnen van landelijke organisaties en gegevens van medische apparatuur en personal health applicaties van de patiënt kunnen toegevoegd worden. Hierdoor ontstaat een volledig en eenvoudig toegankelijk totaalbeeld rondom het multidisciplinaire zorgpad van de patiënt. Samenwerken bij zowel intramurale als extramurale zorg wordt zo optimaal gefaciliteerd.

Whitepaper
Lees onze whitepaper
Het is niet duidelijk wat het is

Samenwerking in de zorg

“Zorg is in Nederland goed georganiseerd”, zorg is beschikbaar, dichtbij en de kennis en kunde staat op een hoog niveau. De organisatie van het “zorgproces” is een ander verhaal wanneer je te maken krijgt met multidisciplinaire zorg. Dan kan je als zorgbehoevende in een landschap van verzuiling terecht komen. Als zorgbehoevende ben je dan vaak de enige schakel tussen de verschillende aanbieders van zorg.

 

De overheid probeert al jaren met digitalisering en uitwisseling van de “verzuilde” informatie een brug te slaan. Kenmerken zijn hierin het grootschalige data kopiëren maar een gebrek aan procesondersteuning.

 

Ook de organisatieslag van het geografisch samenbrengen van disciplines in zorgcentra leidt veelal wel tot “bij elkaar” maar nog niet tot “met elkaar”.

Onze missie

Prysma richt zich op het zorgproces van multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerking, over de grenzen van organisaties, instituten en disciplines heen.

Door ontsluiting van relevante informatie uit bronsystemen, multidisciplinaire zorgplanning, beveiligde in-context communicatie en een to-the-point gebruikerservaring wordt een integraal zorgproces ondersteund. De zorgbehoevende heeft inzicht, is betrokken en ervaart een grote mate van samenwerking tussen de disciplines

Duidelijk dat het een olifant is

Prysma is (door)ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen in pilotprojecten op het gebied van CVA-, oncologische- en Covid-19 revalidatie. Betrokken zorgorganisaties, zorgverleners, specialisten en deskundigen hebben binnen deze pilots mede vormgegeven aan de functionaliteiten en gebruikerservaring van Prysma.

Prysma’s bijdrage aan de doelstellingen van extramurale projecten heeft een versnelling gebracht in denkwijze, ontwikkeling en oplossing.

Lilian Bijer
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Prysma is een oplossing die zorgverleners ondersteunt bij het zorgproces en in de samenwerking met andere zorgverleners. Met Prysma werken zorgverleners gezamenlijk aan de case van een patiënt, kunnen elkaars gegevens inkijken en communiceren rondom de zorgvraag.

Functionaliteiten

Prysma is een webapplicatie waar zorgverleners en patiënt samen werken aan de zorgvraag van de patiënt. In een beveiligde omgeving waar alleen betrokken zorgverleners toegang toe hebben, hebben zij inzicht in de ingeplande zorgactiviteiten. Daarnaast zijn medische gegevens vanuit diverse (externe) bronnen beschikbaar. 

 

Prysma is ontwikkeld compliant met wet- en regelgeving op het gebied van zorginformatie uitwisseling. Waar mogelijk sluit Prysma ook aan op de huidige landelijke initiatieven en ontwikkelingen in de zorg.

Lees onze brochure

Overzicht en inzicht van bestaande informatie

Beschikbare medische informatie wordt op intuïtieve en gebruiksvriendelijke wijze aangeboden. Voor alle betrokkenen is inzichtelijk wanneer bepaalde zorgactiviteiten uitgevoerd dienen te worden. Als gebruiker heb je een overzicht van acties waarvoor jij verantwoordelijk bent.

 

Naast medische gegevens vanuit bronnen van de betrokken zorgverleners, kunnen ook andere bronnen worden ontsloten, zoals medicatiegegevens. Doel is zorgen voor een  totaaloverzicht op basis waarvan de zorgverlener kan bepalen wat het beste is voor de patiënt.

Screenshot Prysma overzicht
Icon overzicht en inzicht
Screenshot Prysma grafiek
Icon informatie uit de bron

Informatie vanuit de bron

Prysma is een “real time” applicatie welke gebruik maakt van informatie vanuit de bron. Dit betekent dat geen data wordt gekopieerd vanuit de bron maar “slechts” tijdelijk wordt getoond zolang de zorgverlener of patiënt actief werkt met de betreffende zorgvraag. Prysma vervangt dus geen bronsystemen en zorgverleners kunnen c.q. moeten in hun “oude vertrouwde” omgeving blijven registreren. Geen dubbele registratie.

 

Alleen op Prysma niveau gegenereerde data wordt door Prysma opgeslagen.

Samenwerken

Samenwerken doe je met elkaar. Betrek andere zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling door ze uit te nodigen en zo samen te kunnen werken aan een zorgvraag. 

 

Dit geldt ook voor de patiënt. Net als zorgverleners kan ook de patient participeren en kunnen acties aan de patient worden toegekend, zoals het invullen van een vragenlijst. 

 

Daarnaast biedt de applicatie de mogelijkheid om overleggen in te plannen en te voeren tussen zorgverleners onderling of ook met de patient zelf, eventueel ondersteund met beeldbellen.   

Screenshot Prysma timeline
Icon samenwerken
Screenshot Prysma cases
Icon informatie gebaseerde communicatie

Informatie gebaseerde communicatie

Wanneer informatie rondom de zorgvraag aanleiding geeft tot vragen of afstemming kan snel asynchroon een context gerelateerd bericht worden verzonden. De context wordt als bijlage van het bericht meegestuurd waardoor directe en eenvoudige interactie volstaat.

Onze samenwerkingspartners

Onze partners

Contact

Indien je meer informatie wilt ontvangen over Prysma en de toepassing en voordelen voor jouw organisatie, neem dan contact met ons op.

0800 – 56 97 433

Bezoekadres

De Ooyen 5b

4191 PB Geldermalsen

Nederland